திங்கள், 6 ஜூலை, 2009

2009-07-06

01.   தமிழிஸ் ( tamilish )                  -  Rank   18 997


          

02.   தமிழ்மணம் ( tamilmanam )       - Rank   33 280


    
03.   நியூஸ்பானை ( newspaanai ) - Rank  175 632    
04.   திரட்டி ( thiratti )                       - Rank    209 142


  
05.   தமிழ்வெளி ( tamilveli )             - Rank   234 867


  
06.   தமிழ்10 ( tamil10 )                        - Rank    252 366

 

07.   நம்குரல் ( namkural )                  - Rank   835 468 
08.   ஈதமிழ் ( etamil)                            - Rank   1 002 287

  

09.   தமிழ்பெஸ்ட் ( thamilbest )        - Rank    1 396 096

  

10.   தமிழ்கணிமை( tamilkanimai )     - Rank   4 495 688New version of benchmarking suite for testing processor and graphics card performance.

The completely reworked MAXON CINEBENCH R10 is now available for all users, manufacturers and hardware testers who want to test the performance of graphics cards and CPUs for either Macintosh or Windows systems. The new version of MAXON CINEBENCH R10 contains new test scenes especially designed to meet the demands of state-of-the-art hardware. Like its predecessors, MAXON CINEBENCH R10 is also based on MAXON Computer's Hollywood-proven software, CINEMA 4D.The CPU test, which renders a 3D scene photo-realistically, now applies even more performance-intensive functions such as area light sources, procedural shaders, Ambient Occlusion and multi-level reflections. Especially when used on faster, multi-core CPU systems, MAXON CINEBENCH R10 delivers much more accurate results.

The graphics cards tests have also been thoroughly reworked. The computer running the test must execute a camera flight at maximum speed to determine the performance of the graphics card.

Download and More Details : Click Here


More than a Blog Aggregator

by சி.கருணாகரசு

எதிர்பார்போடு வந்திருப்பான்

என்றெண்ணி...

அவசரமாய் விடைபெரும்போதும்

இவனால் நமக்கேதும்

இல்லையே ஆதாயம்

என்றே விலகும்போது

அவனால் முடியும் என்று

அன்பொழுக காய் நகர்த்தி

அரவணைப்பாய் நெருங்கும்போது

இப்படி

பலரால்

பலமுறை - நான்

பார்த்திட்டதெல்லாம்

உணர்வு வற்றிய

தன்னல சிரிப்புதான்

எத்தனை வளர்ந்த பின்னும்

என்னை கண்டு பூரித்து

பூத்திட்ட சிரிபோன்று

ஆறு ஆண்டுகளாய்

தேங்கியே கிடக்கிறது

என்...

நெஞ்சிலும்

நிழற்படத்இலும்

அந்த...

அழகின் சிரிப்பு - என்

அம்மாவின் சிரிப்பு.

How it is possible? - Horse Jumping


Cleaning up Dal Lake Srinagar


கருத்துகள் இல்லை: